งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 - Northern Agri CMU Expo 2022
ขอเชิญร่วมประกวดบอนไซ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รายการประกวดจำนวน 19 ประเภท ดังนี้ ไม้ทรงมาตรฐาน1. ไม้จิ๋ว ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน 15 เซนติเมตร2. ไม้เล็ก ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน 30 เซนติเมตร3. ไม้รุ่นกลาง ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน 45 เซนติเมตร4. ไม้รุ่นใหญ่ ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน 60 เซนติเมตรไม้ตอ5. ไม้ตอเล็ก ความสูงจากขอบกระถางไม่เกิน ...