การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ จะมีผลกระทบกับภาคเกษตรอย่างไรเกษตรคาร์บอนต่ำ คืออะไร สามารถมาหาคำตอบได้ในเสวนาวิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญ และมากประสบการณ์ ในหัวข้อ “ความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ภาคการเกษตรกำลังเผชิญ มุมมอง เกษตรคาร์บอนต่ำ” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ (เวทีกลาง) สแกนลงทะเบียน หรือคลิกที่ลิ้งค์ https://cmu.to/onuZJ หัวข้อเสวนาอื่นๆ https://northern-agricmu-expo.com/activities/seminar/