ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ “เกษตรสมัยใหม่สู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน: จาก BCG สู่ SDGs” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. (STEP) สแกนลงทะเบียน หรือ คลิกลิ้งค์ https://cmu.to/jU1GG หัวข้อเสวนาอื่นๆ https://northern-agricmu-expo.com/activities/seminar/
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ “ความสุขที่กินได้จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร” ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 และวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00-18.00 น. ณ เวทีกลาง ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ สแกนลงทะเบียน หรือ คลิกลิ้งค์ https://cmu.to/nXo7L หัวข้อเสวนาอื่นๆ https://northern-agricmu-expo.com/activities/seminar/
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ “การทำธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในกระถาง” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00-18.00 น. ณ อาคารนวัตกรรมการเกษตรแม่เหียะ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ สแกนลงทะเบียน หรือ คลิกลิ้งค์ https://cmu.to/56q32 หัวข้อเสวนาอื่นๆ https://northern-agricmu-expo.com/activities/seminar/
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ “ธุรกิจกัญชง หลังปลดล็อค แนวทางความเป็นไปได้” ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STEP) สแกนลงทะเบียน หรือ คลิกลิ้งค์ https://cmu.to/8ZoCz หัวข้อเสวนาอื่นๆ https://northern-agricmu-expo.com/activities/seminar/