การแข่งขัน “Latte Art Smackdown” ชิงเงินรางวัลมากกว่า 22,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัลและใบประกาศนียบัตร ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 วันที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใครมีฝีมือการเท Latte Art...