14-11-2022

เกษตรสมัยใหม่สู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน: จาก BCG สู่ SDGs

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ “เกษตรสมัยใหม่สู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน: จาก BCG สู่ SDGs”

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ NSP RICE GRAIN AUDITORIUM อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. (STEP)

สแกนลงทะเบียน หรือ คลิกลิ้งค์ https://cmu.to/jU1GG

หัวข้อเสวนาอื่นๆ https://northern-agricmu-expo.com/activities/seminar/